Slide20.JPG

Slide21.JPG


Transcript

Ex 3.3, 8 Prove that cos⁑〖 (Ο€ + π‘₯) cos⁑〖(βˆ’ π‘₯)γ€— γ€—/(sin⁑〖 (Ο€ βˆ’ π‘₯)γ€— cos⁑〖"(" Ο€/2 " + " π‘₯")" γ€— ) = cot2 π‘₯ Solving L.H.S. 𝒄𝒐𝒔⁑〖(𝝅 + 𝒙) 〖𝒄𝒐𝒔 〗⁑〖(βˆ’π’™)γ€— γ€—/(π’”π’Šπ’β‘(𝝅 βˆ’ 𝒙) 𝒄𝒐𝒔⁑〖"(" 𝝅/𝟐 " + " 𝒙")" γ€— ) Putting Ο€ = 180Β° = π‘π‘œπ‘ β‘γ€–(180Β° + π‘₯) γ€–π‘π‘œπ‘  〗⁑〖(βˆ’π‘₯)γ€— γ€—/(𝑠𝑖𝑛⁑(180Β° βˆ’ π‘₯) π‘π‘œπ‘ β‘γ€–"(" 90Β° "+ " π‘₯")" γ€— ) Using cos (180Β° + x) = –cos x cos (βˆ’x) = cos x sin (180Β° – x) = sin x & cos(90Β° + x) = –sin x = (βˆ’π’„π’π’”β‘γ€–π’™ Γ— 𝒄𝒐𝒔⁑𝒙 γ€—)/((π’”π’Šπ’β‘γ€–π’™) Γ—γ€–(βˆ’π’”π’Šπ’γ€—β‘π’™) γ€— ) = (βˆ’π‘π‘œπ‘ 2π‘₯)/(βˆ’π‘ π‘–π‘›2π‘₯) = cot2x = R.H.S. Hence proved

Ask a doubt
Davneet Singh's photo - Co-founder, Teachoo

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 14 years. He provides courses for Maths, Science, Social Science, Physics, Chemistry, Computer Science at Teachoo.