Check sibling questions

Β  Slide76.jpeg

Slide77.jpeg
Slide78.jpeg

Β  Slide79.jpeg Slide80.jpeg Slide81.jpeg Slide82.jpeg

Get live Maths 1-on-1 Classs - Class 6 to 12


Transcript

Example 29 (Method 1) Three vectors π‘Ž βƒ—, 𝑏 βƒ— and 𝑐 βƒ— satisfy the condition π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— = 0 βƒ— . Evaluate the quantity ΞΌ = π‘Ž βƒ— ⋅𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ— β‹… 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ— β‹… π‘Ž βƒ—, if |π‘Ž βƒ—|=1, |𝑏 βƒ—|= 4 and |c βƒ—|= 2.Given |π‘Ž βƒ—|=1, |𝑏 βƒ—|= 4 and |c βƒ—|= 2 Also, π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— = 0 βƒ— So, |𝒂 βƒ—" + " 𝒃 βƒ—" + " 𝒄 βƒ— | = |𝟎 βƒ— | = 0 Now, |𝒂 βƒ—+𝒃 βƒ—+𝒄 βƒ— |2 = (𝒂 βƒ— + 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ—) . (𝒂 βƒ— + 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ—) = π‘Ž βƒ—. π‘Ž βƒ— + π‘Ž βƒ— . 𝑏 βƒ— + π‘Ž βƒ— . 𝑐 βƒ— + 𝑏 βƒ— . π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ— . π‘Ž βƒ— + 𝑐 βƒ— . 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— . 𝑐 βƒ— = π‘Ž βƒ—. π‘Ž βƒ— + π‘Ž βƒ— . 𝑏 βƒ— + 𝒄 βƒ— . 𝒂 βƒ— + 𝒂 βƒ— . 𝒃 βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— + π‘Ž βƒ— . 𝑐 βƒ— + 𝒃 βƒ— . 𝒄 βƒ— + 𝑐 βƒ— . 𝑐 βƒ— = π‘Ž βƒ— . π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— . 𝑐 βƒ— + 2π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 2𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 2𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— = 𝒂 βƒ— . 𝒂 βƒ— + 𝒃 βƒ— . 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ— . 𝒄 βƒ— + 2(π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) = |𝒂 βƒ— |𝟐 + |𝒃 βƒ— |𝟐 + |𝒄 βƒ— |𝟐 + 2 (π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ— . π‘Ž βƒ—) = 12 + 42 + 22 + 2(π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) = 1 + 16 + 4 + 2(π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) = 21 + 2 (𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ— + 𝒄 βƒ—. 𝒂 βƒ—) So, |π‘Ž βƒ—+𝑏 βƒ—+𝑐 βƒ— |2 = 21 + 2 (π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) Now, given that |𝒂 βƒ—" + " 𝒃 βƒ—" + " 𝒄 βƒ— | = 0 |π‘Ž βƒ—" + " 𝑏 βƒ—" + " 𝑐 βƒ— |2 = 0 21 + 2 (𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ— + 𝒄 βƒ—. 𝒂 βƒ—) = 0 2(π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) = βˆ’21 (π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) = (βˆ’21)/2 Therefore, 𝝁 = 𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ— + 𝒄 βƒ— . 𝒂 βƒ— = (βˆ’πŸπŸ)/𝟐 Example 29 (Method 2) Three vectors π‘Ž βƒ—, 𝑏 βƒ— and 𝑐 βƒ— satisfy the condition π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— = 0 βƒ— . Evaluate the quantity ΞΌ = π‘Ž βƒ— ⋅𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ— β‹… 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ— β‹… π‘Ž βƒ—, if |π‘Ž βƒ—|=1, |𝑏 βƒ—|= 4 and |c βƒ—|= 2.Given |π‘Ž βƒ—| = 1, |𝑏 βƒ—|= 4 and |c βƒ—|= 2 Also, ( π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— ) = 0 βƒ— Now, 𝒂 βƒ— . (𝒂 βƒ— + 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ—) = π‘Ž βƒ— . π‘Ž βƒ— + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + π‘Ž βƒ— . 𝑐 βƒ— π‘Ž βƒ— . 0 βƒ— = π‘Ž βƒ—. π‘Ž βƒ— + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + π‘Ž βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = 𝒂 βƒ—. 𝒂 βƒ— + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + π‘Ž βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 βƒ— = |𝒂 βƒ— |𝟐 + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝒂 βƒ—. 𝒄 βƒ— (Using prop : π‘Ž βƒ— . π‘Ž βƒ— = |π‘Ž βƒ— |2 ) 0 βƒ— = |π‘Ž βƒ— |2 + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝒄 βƒ—. 𝒂 βƒ— 0 = 12 + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— 0 = 1 + π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— = βˆ’1 Also, 𝒃 βƒ— . (𝒂 βƒ— + 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ—) = 𝑏 βƒ— . π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— 𝑏 βƒ— . 0 βƒ— = 𝑏 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = 𝒃 βƒ—. 𝒂 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = 𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + |𝒃 βƒ— |2 + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 42 + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— 0 = π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 16 + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— = βˆ’16 Also 𝒄 βƒ— . (𝒂 βƒ—+ 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ—) = 𝑐 βƒ— . π‘Ž βƒ— + 𝑐 βƒ— . 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ— . 𝑐 βƒ— 𝑐 βƒ—. 0 βƒ— = 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝑐 βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑐 βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝒄 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝑐 βƒ—. 𝑐 βƒ— 0 = 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ— + 𝒄 βƒ—. 𝒄 βƒ— 0 = 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + |𝒄 βƒ— |2 0 = 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— + 22 0 = 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ— . 𝑐 βƒ— + 4 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— = βˆ’4 Adding (1), (2) and (3), (𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒄 βƒ—. 𝒂 βƒ—) + (𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ—) + (𝒄 βƒ—. 𝒂 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ—) = βˆ’1 + (–16) + (–4) 2π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 2𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— + 2𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— = βˆ’21 2(π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ—) = βˆ’21 π‘Ž βƒ—. 𝑏 βƒ— + 𝑏 βƒ—. 𝑐 βƒ— + 𝑐 βƒ—. π‘Ž βƒ— = (βˆ’21)/2 Therefore, 𝝁 = 𝒂 βƒ—. 𝒃 βƒ— + 𝒃 βƒ—. 𝒄 βƒ— + 𝒄 βƒ— . 𝒂 βƒ— = (βˆ’πŸπŸ)/𝟐

Ask a doubt
Davneet Singh's photo - Co-founder, Teachoo

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 13 years. He provides courses for Maths, Science, Social Science, Physics, Chemistry, Computer Science at Teachoo.