Slide1.JPG

Slide2.JPG
Slide3.JPG

  1. Chapter 10 Class 12 Vector Algebra (Term 2)
  2. Serial order wise

Transcript

Supplementary Example 1 If ๐‘Ž โƒ— = 2๐‘– ฬ‚ โˆ’ 3๐‘— ฬ‚ + 4๐‘˜ ฬ‚ , ๐‘ โƒ— = ๐‘– ฬ‚ + 2๐‘— ฬ‚ โ€“ 3๐‘˜ ฬ‚ , ๐‘ โƒ— = 3๐‘– ฬ‚ + 4๐‘— ฬ‚ โ€“ ๐‘˜ ฬ‚, then find ๐‘Ž โƒ—.(๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) & (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—).๐‘ โƒ— . Is ๐‘Ž โƒ—.(๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) = (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—).๐‘ โƒ— ? Given, ๐‘Ž โƒ— = 2๐‘– ฬ‚ โˆ’ 3๐‘— ฬ‚ + 4๐‘˜ ฬ‚ , ๐‘ โƒ— = ๐‘– ฬ‚ + 2๐‘— ฬ‚ โ€“ 3๐‘˜ ฬ‚ , ๐‘ โƒ— = 3๐‘– ฬ‚ + 4๐‘— ฬ‚ โ€“ ๐‘˜ ฬ‚ ๐‘Ž โƒ—.(๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) = [๐‘Ž โƒ—" " ๐‘ โƒ—" " ๐‘ โƒ— ] = |โ– 8(2&โˆ’3&4@1&2&โˆ’3@3&4&โˆ’1)| = 2[(2ร—โˆ’1)โˆ’(4ร—โˆ’3) ] โˆ’ (โˆ’3) [(1ร—โˆ’1)โˆ’(3ร—โˆ’3) ] + 4[(1ร—4)โˆ’(3ร—2)] = 2 [โˆ’2+12]+3(โˆ’1+9)+4[4โˆ’6] = 2(10) + 3 (8) + 4(โ€“2) = 20 + 24 โ€“ 8 = 36 Finding (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—).๐‘ โƒ— = ๐‘ โƒ—.(๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) = [๐‘ โƒ—" " ๐‘Ž โƒ—" " ๐‘ โƒ— ] = |โ– 8(3&4&โˆ’1@2&โˆ’3&4@1&2&โˆ’3)| = 3[(โˆ’3ร—โˆ’3)โˆ’(2ร—4) ] โˆ’ 4[(2ร—โˆ’3)โˆ’(1ร—4) ] + (โ€“1)[(2ร—2)โˆ’(1ร—โˆ’3)] = 3[9โˆ’8]โˆ’4(โˆ’6โˆ’4)โˆ’[4+3] = 3(1) โ€“ 4(โ€“10) โ€“ 7 = 3 + 40 โ€“ 7 = 36 Hence , ๐‘Ž โƒ—.(๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) = (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—).๐‘ โƒ—

About the Author

Davneet Singh's photo - Teacher, Engineer, Marketer
Davneet Singh
Davneet Singh is a graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 10 years. He provides courses for Maths and Science at Teachoo.