Slide16.JPG

Slide17.JPG

  1. Chapter 10 Class 12 Vector Algebra (Term 2)
  2. Serial order wise

Transcript

Supplementary Exercise Q1 if ๐‘Ž โƒ— = 7๐‘– ฬ‚ โˆ’ 2๐‘— ฬ‚ + 3๐‘˜ ฬ‚, ๐‘ โƒ— = ๐‘– ฬ‚ โˆ’ ๐‘— ฬ‚ + 2๐‘˜ ฬ‚ and ๐‘ โƒ— = 3๐‘– ฬ‚ + 8๐‘— ฬ‚ , then find ๐‘Ž โƒ— (๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) and (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—). ๐‘ โƒ— Also Find whether if ๐‘Ž โƒ—.(๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) and (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—).๐‘ โƒ— are equal Given, ๐‘Ž โƒ— = 7๐‘– ฬ‚ โˆ’ 2๐‘— ฬ‚ + 3๐‘˜ ฬ‚ , ๐‘ โƒ— = ๐‘– ฬ‚ โ€“ ๐‘— ฬ‚ + 2๐‘˜ ฬ‚ , ๐‘ โƒ— = 3๐‘– ฬ‚ + 8๐‘— ฬ‚ = 3๐‘– ฬ‚ + 8๐‘— ฬ‚ + 0๐‘˜ ฬ‚ ๐‘Ž โƒ—.(๐‘ โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) = [๐‘Ž โƒ—" " ๐‘ โƒ—" " ๐‘ โƒ— ] = |โ– 8(7&โˆ’2&3@1&โˆ’1&2@3&8&0)| = 7[(โˆ’1ร—0)โˆ’(8ร—2) ] โˆ’ (โˆ’2) [(1ร—0)โˆ’(3ร—2) ] + 3[(1ร—8)โˆ’(3ร—โˆ’1)] = 7 [0โˆ’16]+2(0โˆ’6)+3[8+3] = 7(โ€“16) + 2(โ€“6) + 3(11) = โ€“112 โ€“ 12 + 33 = โ€“91 Finding (๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—).๐‘ โƒ— = ๐‘ โƒ—.(๐‘Ž โƒ— ร— ๐‘ โƒ—) = [๐‘ โƒ—" " ๐‘Ž โƒ—" " ๐‘ โƒ— ] = |โ– 8(3&8&0@7&โˆ’2&3@1&โˆ’1&2)| = 3[(โˆ’2ร—2)โˆ’(โˆ’1ร—3) ] โˆ’ 8[(7ร—2)โˆ’(1ร—3) ] + 0[(7ร—โˆ’1)โˆ’(1ร—โˆ’2)] = 3[โˆ’4+3]โˆ’8(14โˆ’3)โˆ’0 = 3(โ€“1) โ€“ 8(11) = โ€“3 โ€“ 88 = โ€“91 Hence , ๐’‚ โƒ—.(๐’ƒ โƒ— ร— ๐’„ โƒ—) = (๐’‚ โƒ— ร— ๐’ƒ โƒ—).๐’„ โƒ—

About the Author

Davneet Singh's photo - Teacher, Engineer, Marketer
Davneet Singh
Davneet Singh is a graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 10 years. He provides courses for Maths and Science at Teachoo.