Slide22.JPG

Slide23.JPG
Slide24.JPG


Transcript

Example 20 Find the particular solution of the differential equation log(š‘‘š‘¦/š‘‘š‘„)=3š‘„+4š‘¦ given that š‘¦=0 š‘¤ā„Žš‘’š‘› š‘„=0 log(š‘‘š‘¦/š‘‘š‘„)=3š‘„+4š‘¦ š’…š’š/š’…š’™ = e(3x + 4y) š‘‘š‘¦/š‘‘š‘„ = e3x e4y Separating the variables š‘‘š‘¦/š‘’^4š‘¦ = e3x dx eāˆ’4y dy = e3x dx Integrating both sides āˆ«1ā–’怖š‘’^(āˆ’4š‘¦) š‘‘š‘¦ć€—=āˆ«1ā–’š‘’^3š‘„ š‘‘š‘„ š’†^(āˆ’šŸ’š’š)/(āˆ’šŸ’)=š’†^šŸ‘š’™/šŸ‘+š‘Ŗ 0=š‘’^3š‘„/3+š‘’^(āˆ’4š‘¦)/4+š¶ š‘’^3š‘„/3 + š‘’^(āˆ’4š‘¦)/4 + C = 0 (4š‘’3š‘„" + " 3š‘’^(āˆ’4š‘¦))/12 + C = 0 (4š‘’3š‘„" + " 3š‘’^(āˆ’4š‘¦) + 12š¶)/12 " = 0" šŸ’š’†^šŸ‘š’™ + šŸ‘š’†^(āˆ’šŸ’š’š) + 12C = 0 Given y = 0 when x = 0 Putting x = 0 & y = 0 in (1) 4š‘’^(3(0)) + 3š‘’^(āˆ’4(0)) + 12C = 0 4š‘’^0 + 3š‘’^0 + 12C = 0 4 + 3 + 12C = 0 7 + 12C = 0 12C = ā€“ 7 C = (āˆ’šŸ•)/šŸšŸ Putting value of C in (1) 4š‘’^3š‘„ + 3š‘’^(āˆ’4š‘¦) + 12C = 0 4š‘’^3š‘„ + 3š‘’^(āˆ’4š‘¦) + 12((āˆ’7)/12) = 0 šŸ’š’†^šŸ‘š’™ + šŸ‘š’†^(āˆ’šŸ’š’š) āˆ’ 7 = 0

Go Ad-free
Davneet Singh's photo - Co-founder, Teachoo

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 14 years. He provides courses for Maths, Science, Social Science, Physics, Chemistry, Computer Science at Teachoo.