If |2&4 5&1)|=|(2x&4 6&x)|, ๐‘กℎ๐‘’๐‘› ๐‘กℎ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘™๐‘’ value(s) of ‘x’ is/are

(a) 3  

(b) √3 

(c) -√3   

(d) √3, -√3

 

Slide25.JPG

Slide26.JPG


Transcript

Question 12 If |โ– 8(2&4@5&1)|=|โ– 8(2๐‘ฅ&4@6&๐‘ฅ)|, ๐‘กโ„Ž๐‘’๐‘› ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘™๐‘’ value(s) of โ€˜xโ€™ is/are (a) 3 (b) โˆš3 (c) โˆ’โˆš3 (d) โˆš3, โˆ’โˆš3Given |โ– 8(2&4@5&1)|=|โ– 8(2๐‘ฅ&4@6&๐‘ฅ)| 2 ร— 1 โˆ’ 5 ร— 4 = 2x ร— x โˆ’ 6 ร— 4 2 โˆ’ 20 = 2x2 โˆ’ 24 โˆ’18 = 2x2 โˆ’ 24 โˆ’18 + 24 = 2x2 6 = 2x2 2x2 = 6 x2 = 6/2 x2 = 3 x = ยฑ โˆš๐Ÿ‘ Thus, x = โˆš3, โˆ’โˆš3 So, the correct answer is (d)

Go Ad-free
Davneet Singh's photo - Co-founder, Teachoo

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 14 years. He provides courses for Maths, Science, Social Science, Physics, Chemistry, Computer Science at Teachoo.