Check sibling questions

Ex 14.3, 4 (iii) - Divide 52pqr (p + q) (q + r) (r + p) รท 104pq(q + r)


Transcript

Ex 14.3, 4 Divide as directed. (iii) 52pqr (p + q) (q + r) (r + p) รท 104pq(q + r) (r + p) 52pqr (p + q) (q + r) (r + p) รท 104pq(q + r) (r + p) = (52๐‘๐‘ž๐‘Ÿ (๐‘ + ๐‘ž) (๐‘ž + ๐‘Ÿ) (๐‘Ÿ + ๐‘))/(104 ๐‘๐‘ž (๐‘ž + ๐‘Ÿ) (๐‘Ÿ + ๐‘)) = 52/104 ร— ๐‘๐‘ž๐‘Ÿ/๐‘๐‘ž ร— (p + q) ร— ((๐‘ž + ๐‘Ÿ))/((๐‘ž + ๐‘Ÿ)) ร— ((๐‘Ÿ + ๐‘))/((๐‘Ÿ + ๐‘)) = 1/2 ร— r ร— (p + q) ร— 1 ร— 1 = ๐Ÿ/๐Ÿ r (p + q)

Davneet Singh's photo - Teacher, Engineer, Marketer

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh is a graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 12 years. He provides courses for Maths and Science at Teachoo.