Check sibling questions

Ex 13.2, 6 - Find derivative of xn + axn-1 + a2xn-2+….+ an-1 x - Ex 13.2


Transcript

Ex 13.2, 6 Find the derivative of xn + axn-1 + a2xn-2+….+ an-1 x + an for some fixed real number a. Let f (x) = xn + axn – 1 + a2xn – 2+….+ an – 1 x + an (where a is constant) f’ (x) = xn + axn – 1 + a2xn – 2+….+ an – 1 x + an﷯﷮′﷯ = n . xn – 1 + a(n – 1)x(n – 1) – 1 + a2 (n – 2)x (n – 2) – 1 + … …. + an – 1 . (1)x1 – 1 + 0 = nxn – 1 + a(n – 1)xn – 2 + a2 (n – 2)x n – 3 + … + an – 1 (1)(1) = nxn – 1 + a(n – 1)xn – 2 + a2 (n – 2)x n – 3 + … + an – 1 ∴ f’(x) = nxn – 1 + a(n – 1)xn – 2 + a2 (n – 2)x n – 3 + … + an – 1

Davneet Singh's photo - Co-founder, Teachoo

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 12 years. He provides courses for Maths, Science, Social Science, Physics, Chemistry, Computer Science at Teachoo.