Slide7.JPG

Slide8.JPG


Transcript

Misc 3 If the lines (๐‘ฅ โˆ’ 1)/( โˆ’ 3) = (๐‘ฆ โˆ’ 2)/2๐‘˜ = (๐‘ง โˆ’ 3)/2 and (๐‘ฅ โˆ’ 1)/3๐‘˜ = (๐‘ฆ โˆ’ 1)/1 = (๐‘ง โˆ’ 6)/( โˆ’ 5) are perpendicular, find the value of k. Two lines (๐‘ฅ โˆ’ ๐‘ฅ1)/( ๐‘Ž1) = (๐‘ฆ โˆ’๐‘ฆ1)/๐‘1 = (๐‘ง โˆ’ ๐‘ง1)/๐‘1 and (๐‘ฅ โˆ’ ๐‘ฅ2)/( ๐‘Ž2) = (๐‘ฆ โˆ’ ๐‘ฆ2)/๐‘2 = (๐‘ง โˆ’ ๐‘ง2)/๐‘2 are perpendicular to each other if ๐’‚๐Ÿ ๐’‚๐Ÿ + ๐’ƒ๐Ÿ ๐’ƒ๐Ÿ + ๐’„๐Ÿ ๐’„๐Ÿ = 0 (๐’™ โˆ’ ๐Ÿ)/( โˆ’ ๐Ÿ‘) = (๐’š โˆ’ ๐Ÿ)/( ๐Ÿ๐’Œ) = (๐’› โˆ’ ๐Ÿ‘)/( ๐Ÿ) Comparing with (๐‘ฅ โˆ’ ๐‘ฅ1)/( ๐‘Ž1) = (๐‘ฆโˆ’ ๐‘ฆ1)/( ๐‘1) = (๐‘งโˆ’ ๐‘ง1)/( ๐‘1) x1 = 1, y1 = 2, z1 = 3 & ๐’‚๐Ÿ = โˆ’3, b1 = 2k c1 = 2 (๐’™ โˆ’ ๐Ÿ)/( ๐Ÿ‘๐’Œ) = (๐’š โˆ’ ๐Ÿ)/( ๐Ÿ) = (๐’› โˆ’ ๐Ÿ”)/( โˆ’ ๐Ÿ“) Comparing with (๐‘ฅ โˆ’ ๐‘ฅ2)/( ๐‘Ž2) = (๐‘ฆ โˆ’ ๐‘ฆ2)/( ๐‘2) = (๐‘ง โˆ’ ๐‘ง2)/( ๐‘2), ๐‘ฅ2 = 1, y2 = 1, z2 = 6 & ๐’‚๐Ÿ = 3k, b2 = 1, c2 = โˆ’5, Since the two lines are perpendicular, ๐‘Ž1 ๐‘Ž2 + ๐‘1 ๐‘2 + c1๐‘2 = 0 (โˆ’3 ร— 3k) + (2k ร— 1) + (2 ร— โˆ’ 5) = 0 โˆ’ 9k + 2k โˆ’ 10 = 0 โˆ’ 7k = 10 k = (โˆ’๐Ÿ๐ŸŽ)/๐Ÿ• Therefore, k = (โˆ’10)/7

Go Ad-free
Davneet Singh's photo - Co-founder, Teachoo

Made by

Davneet Singh

Davneet Singh has done his B.Tech from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 14 years. He provides courses for Maths, Science, Social Science, Physics, Chemistry, Computer Science at Teachoo.