Slide3.JPG

Slide4.JPG
Slide5.JPG

  1. Chapter 14 Class 8 Factorisation
  2. Serial order wise

Transcript

Example 2 (Method 1) Factorise 10๐‘ฅ^2 โ€“ 18๐‘ฅ^3 + 14๐‘ฅ^4 10๐‘ฅ^2 = 10 ร— ๐‘ฅ^2 = 2 ร— 5 ร— ๐‘ฅ^2 = 2 ร— 5 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ 18๐‘ฅ^3 = 18 ร— ๐‘ฅ^3 = 2 ร— 3 ร— 3 ร— ๐‘ฅ^3 = 2 ร— 3 ร— 3 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ 14๐‘ฅ^4 = 14 ร— ๐‘ฅ^4 = 2 ร— 7 ร— ๐‘ฅ^4 = 2 ร— 7 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ Now, 10๐‘ฅ^2 = 2 ร— 5 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ 18๐‘ฅ^3 = 2 ร— 3 ร— 3 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ 14๐‘ฅ^2 = 2 ร— 7 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ So, 2, ๐‘ฅ, ๐‘ฅ are common factors. 10๐‘ฅ^2 + 18๐‘ฅ^3+14๐‘ฅ^4 = (2 ร— 5 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ) โˆ’ (2 ร— 3 ร— 3 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ" ร— " ๐‘ฅ) + (2 ร— 7 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ) = 2 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ (5 โˆ’ (3 ร— 3 ร— ๐‘ฅ) + (7 ร— ๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ)) = 2๐‘ฅ^2 (5 โˆ’ 9๐‘ฅ + 7๐‘ฅ^2) = 2๐’™^๐Ÿ (7๐’™^๐Ÿ โˆ’ 9๐’™ + 5) Example 2 (Method 2) Factorise 10๐‘ฅ^2 โ€“ 18๐‘ฅ^3 + 14๐‘ฅ^410๐‘ฅ^2 โ€“ 18๐‘ฅ^3 + 14๐‘ฅ^4 = (2 ร— 5๐‘ฅ^2) โˆ’ (2 ร— 9๐‘ฅ^3) + (2 ร— 7๐‘ฅ^4) Taking 2 common from all the terms = 2 (5๐‘ฅ^2 โˆ’ 9๐‘ฅ^3 + 7๐‘ฅ^4) = 2 ( (5 ร— ๐‘ฅ^2) โˆ’ (9๐‘ฅ ร— ๐‘ฅ^2) + (7๐‘ฅ^2 ร— ๐‘ฅ^2) ) Taking ๐‘ฅ^2 common from all the terms = 2๐‘ฅ^2 (5 โˆ’ 9๐‘ฅ + 7๐‘ฅ^2) = 2๐’™^๐Ÿ (7๐’™^๐Ÿ โˆ’ 9๐’™ + 5)

About the Author

Davneet Singh's photo - Teacher, Engineer, Marketer
Davneet Singh
Davneet Singh is a graduate from Indian Institute of Technology, Kanpur. He has been teaching from the past 10 years. He provides courses for Maths and Science at Teachoo.